Årsmöte 2016

Årsmötet i vårt distrikt är avklarat

Det var ca 35 personer som deltog i årsmötet i Virestad den 6 mars. Där fick vi också lyssna till Jessica Jacobsson som berättade och visade film och bilder om sina och nordsvenska Odens äventyr på Stockholm International Horse Show i Friends Arena i höstas.

 

Så här är de olika uppdragen fördelade i vårt distrikt efter årsmötet:

Styrelse

Anna Berglund: ordförande, ansvarig stoinventering, representant i Länskommittén för sommarpremieringar

Yvonne Ahlquist: vice ordförande, PR- och tidningsansvarig, suppleant i Länskommittén för sommarpremieringar

Marie Ljungberg: sekreterare

Karin Ljungberg: webbansvarig

Marie Johansson: Ledamot

Liselott Glans Florå: suppleant, ungdomsansvarig

Magnus Björkman: suppleant

 

Uppdrag utanför styrelsen

Jenny Gustavsson: medlemsansvarig, kassör (adjungerad)

Marlene Salomonsson: webbkalender