Avelsvärdering och premiering

Avelsvärdering och premiering

Med avelsvärdering menas metoder som man använder för att bedöma ett djurs nedärvningsförmåga. Man brukar bedöma hästens exteriör och rörelser. Även temperamentet kan bedömas och för nordsvenska hästar görs det med ett körprov. Bedömningar av hästar brukar göras vid särskilda premieringstillfällen.

Hingstpremieringar brukar vara tidigt på våren, innan betäckningssäsongen börjar.

På sommarpremieringar visas ston, unghingstar, valacker och hingstar som ska bedömas för sundhetskontroll. På en sommarpremiering kan man också göra körprov med sin häst.

Även tävlingar och utställningar kan vara meriterande för hästen och påverka avelsvärderingen. Exempel på det är mästerskapstävlingar i skogskörning och plöjning och utställningar som i förväg är godkända för avelsvärdering.

Exteriörbedömning

Ett sätt att värdera hästens hållbarhet och brukbarhet är att titta på exteriören, det vill säga hur hästen är byggd. Det gör man vid en hästpremiering. Nordsvenska hästar bedöms i fem moment:

  • Typ
  • Huvud, hals och bål
  • Extremiteter (benen)
  • Skritt
  • Trav

Varje delmoment betygsätts på en skala från 1-10 och maxpoängen är 50.

Körprov

För nordsvenska brukshästar används körprov för att bedöma hästens brukbarhet. Domaren sätter då poäng på olika moment som ska ingå i provet. Momenten som ska bedömas är anspänning och frånspänning, igångsättning och dragteknik, halter, temperament, samarbetsvilja och lydnad. För Körbarhetsintyg bedöms även ryggning.

De olika körproven är:

  • Körprov, FKP – frivilligt prov som kan göras när hästen är tre år.
  • Körbarhetsintyg, KBI – frivilligt prov som kan göras när hästen är fyra år.
  • Bruksprov för ston – obligatoriskt i samband med stamboksföring
  • Bruksprov för hingstar – i samband med avelsvärdering, frivilligt när hingsten är tre år och obligatoriskt för fyra år och äldre.

Hingstproven utförs på särskilda hingstpremieringar och de andra körproven brukar utföras på sommarpremieringar. Körbarhetsintyg räknas in i avelsvärderingen av hästen. Även valacker kan avlägga körprov. Körbarhetsintyg kommer då med i avelsvärdering av modern.

Bedömning av hingstar

En hingst behöver få minst 40 poäng för att bli godkänd. Undantag kan göras för hingstar med ovanlig stam eller färg. Den ska också göra ett bruksprov med minst 25 poäng. Det vanligaste är att hästen gör sitt bruksprov när den är fyra år.

Treåriga hingstar som blir godkända för avel får betäckningstillstånd för ett år. Efter första året måste de visas igen för att förnya tillståndet. Efter fyra års ålder varar tillståndet i två år åt gången. Hingstar måste alltså visas upp för sundhetskontroll vartannat år antingen på en hingstpremiering, sommarpremiering eller utställning.

För att hingsten ska få användas i avel måste ägaren också lösa betäckningstillstånd för sin hingst. Som stoägare kan du läsa på avelföreningens hemsida och kontrollera att hingsten har licens innan man låter ditt sto betäckas med hingsten.

Bedömning av ston

Ston kan visas på premiering oavsett ålder men det är först vid 3 års ålder som dom kan belönas med diplom. För att få diplom måste hästen få 40 poäng eller mer där ingen delpoäng understiger 7. En häst med 38-39 poäng räknas som klass I medans hästar med poängen 37 eller lägre ger klass II. Ston kan stambokföras på premiering från 4 års ålder efter att dom har fått föl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästar och avel

Premieringsplatser 2017

Premie för avlagt körprov

De hästar som har avlagt ett frivilligt körprov (FKP) eller körbarhetsintyg (KBI) kan tilldelas en ekonomisk premie, en så kallad körpremie.

 

Syftet med premien är att uppmuntra till tidig utbildning och premiering av hästar.

 

Beloppen för 2017 års körpremier är:

Frivillgt körprov (FKP) - 500 kr

Körbarhetsintyg (KBI) - 1000 kr

 

Läs mer

I Småland arrangeras sommarpremieringar på

följande platser:

Smålandsstenar - 17 juli

Hamneda - 18 juli

Tingsryd - 19 juli

Bräkne Hoby - 29 juli

Ingeltorpsgymn. - 29 juli

Nottebäck - 30 juli

Norra Ljunga - 16 september