Länkar

Länkar

Här finns tips på länkar som har anknytning till nordsvenska hästar, avel och hästskötsel. Hör gärna av dig om du har tips på fler länkar som kan vara intressanta för medlemmar i vår förening. Skicka dina tips till fnhkronoberg@gmail.com

Nordsvenska hästar

Föreningen Nordsvenska Hästen (FNH)

www.nordsvensken.org

Länklista till samtliga FNH distrikt

http://nordsvensken.org/Distrikt.html

Facebookgrupp Nordsvenskar i Kronoberg

www.facebook.com/#!/groups/142571822433937/

Facebookgrupp Nordsvensk Brukshäst

www.facebook.com/#!/groups/282174008551825/

Organisationer

Svenska Hästavelsförbundet

www.svehast.se

HästSverige, kunskapssajt om hästar

www.hastsverige.se

Hästnäringens nationella stiftelse, HNS

nshorse.se

Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA

sva.se/sv/Djurhalsa1/Hast

Hippocampus, SLU

hippocampus.slu.se

Brukshästorganisationernas samarbetskommitté, Brunte

www.brunte.n.nu

Hästnäringens Yrkesnämnd, HYN

www.hyn.se

Ridskolan Strömsholm

www.stromsholm.com

Flyinge

flyinge.se

Norsk Hestesenter, med webbstambok

för Dölehäst

www.nhest.no

Sveriges Hästvänners Riksförbund, SHR

www.hastrally.com

Andra föreningar

Kronobergskuskarna

www.kronobergskuskarna.se

Brukshästen Kronoberg

www.brukshastenkronoberg.se

Sällskapet Nordiskt Kallblod

www.nordisktkallblod.se

Skogshästen, föreningen för körning med häst

www.skogshasten.com

Jordbrukarnas ungdomsförbund, JUF

www.juf.se

Ardennerklubben Sydost

www.ardennerklubbensydost.dinstudio.se