FNH Kronoberg

FNH Kronoberg

FNH Kronoberg är ett av 24 distrikt i Sverige som tillsammans med en rikstäckande enhet utgör Föreningen Nordsvenska Hästen, FNH. Distriktet i Kronoberg har funnits sedan 2010 och består av cirka 80 medlemmar.

FNH-distriktens uppgift är att på lokal nivå arbeta för att främja den nordsvenska hästen. Bland annat genom informationsspridning och diverse aktiviteter. I FNH Kronoberg ordnar vi medlemsträffar där vi till exempel diskuterar skrivelser som har lämnats in, förmedlar information från FNH och planerar aktiviteter i vårt distrikt. Med våra aktiviteter vill vi föra vidare kunskap om avel och uppfödning av hästar. Vi vill också sprida kunskap om och uppmuntra till att använda nordsvenska hästar.

Arbetet i FNH Kronoberg leds av en distriktsstyrelse med för närvarande sju ledamöter, fem ordinarie och två suppleanter. Styrelsen och dess medlemmar presenteras här nedanför.

FNH Kronobergs styrelse

 

 

Anna Berglund

Ordförande, representant fullmäktige, ansvarig stoinventering, länskommittérepresentant

 

anna-johansson@telia.com

0470-330 06

070-203 75 75

 

Östad Gossagård

362 50 Väckelsång

 

 

 

 

Louise Andersson

Webbansvarig

 

woouwpainter@gmail.com

070-980 07 69

 

Hjortsberga-linneryd1

342 93 Hjortsberga

 

 

 

 

 

Liselott Glans Florå

Sekreterare, suppleant fullmäktige

 

flora.linneryd@bahnhof.se

070-203 48 10

 

 

Hjortsberga Linneryd 1

342 93 Hjortsberga

 

Magnus Björkman

Körkursansvarig, suppleant styrelse

 

magnus.bjorkman@svenskakyrkan.se

070-524 09 66

 

Kvarnatorp 5

343 73 Virestad

 

Yvonne Ahlquist

Vice ordförande, representant fullmäktige, PR-ansvarig, tidningskontakt, ersättare länskommité

 

jerry.yvonne@telia.com

0470-915 12

070-606 57 09

 

Rottne Bjurnäset

363 33 Rottne

 

Marie Johansson

Ordinarie ledamot

 

shenook1@gmail.com

072-322 71 77

 

Mäxarp 5

330 17 Rydaholm

 

Louise Andersson

Ungdomsansvarig, suppleant styrelse

 

woouwpainter@gmail.com

070-980 07 69

 

Hjortsberga-Linneryd 1

342 93 Hjortsberga

Om föreningen

Medlemsutskick

Kontakta styrelsen?

Meddela adressändring

Har du, eller ska du flytta? Glöm inte meddela oss din nya adress!

Meddela din adressändring till FNH-riks via:

Jan Rudérus 070-331 83 22, kassor@nordsvensken.org eller

Annica Ingemo 070-57 86 870

sekreterare@nordsvensken.org

Du kan också höra av dig till någon i FNH Kronobergs styrelse så hjälper vi dig med kontakten.

 

Motion till styrelsen

Inför föreningens årsmöte kan du ställa en motion till styrelsen.

En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om.

FNH-riks har tagit fram en mall, som hjälp för den som vill skriva en motion. Ladda ner mallen genom att klicka på länken.

Mall för motion >

 

Funktionsansvariga utanför styrelsen

Medlemsansvarig, kassör

Jenny Gustavsson

jipens@gmail.com

0470-74 24 62

070-251 33 73

Risinge Källedal

360 43 Åryd

Redaktör webbkalender

Marlene Salomonsson

marlene@staben.se

070-285 54 28

Ekornarp 2

341 52 Lagan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hör gärna av dig till oss.

Vi besvarar dina frågor så gott vi kan och tar tacksamt emot tips och önskemål.

 

Du kan nå oss via e-post: fnhkronoberg@gmail.com

 

Eller via telefon:

Du är alltid välkommen att ringa till dem som är valda till FNHs fullmäktige med suppleanter och övriga uppdrag.

 

Välkommen!

fnhkronoberg@gmail.com

 

Bankgiro: 744-5299

 

Frågor och information gällande hemsidan t.ex. bilder, tips eller brutna länkar skickas till

e-postadressen ovanför.