Ungdomarna i fokus på årets hästdag 2017

Ungdomar i rampljuset

Glädjande för föreningen och intresset för den nordsvenska hästen är att det var många ungdomar bland uppvisare och hästägare, under de två dagarna. Vid invigningen visade till exempel de tre raserna upp en fin kadrilj tillsammans, en mix med både ryttarekipage och vagnsekipage, där flera av kuskarna och ryttarna i den kadriljen var barn och ungdomar.

 

Alla tre rasföreningarna ordnade riksutställningar för sina respektive raser, och under de två dagarna visades drygt 40 nordsvenskar upp till exteriörbedömning för domarna Tobias Sandahl och Ronny Johnsson och Per Ericsson. Vid exteriörbedömningen kunde man se flera av de många olika färger och tecken som nordsvenska hästar kan ha. De flesta hästarna visades på lördagen, men exteriörpoängen och hästarnas rangordning presenterades på söndagen.

 

Även i uppvisningsringen fanns det många ungdomar som visade hästar. Extra mycket beröm, från speakern Kjell Ohlsson, fick femtonåriga Emil Elsius från Sätila för sitt fina sätt att visa fram hästen. Under det efterföljande årsmötet tilldelades Emil också Ackordshäststiftelsens pris, för sitt engagerade arbete med sina nordsvenska hästar Ulan, Selma och Alicia.

 

Det sedvanliga draglagsprovet för nordsvenska brukshästar utfördes i den vackra ekbacken inne på Elmiaorådet. I år blev det ovanligt många höga poäng och fina resultat på dragproven.

 

 

 

Ungdomarna i fokus på årets Hästdag

 

FNHs Hästdag på Elmia i Jönköping den 5-6 augusti var ett arrangemang i samarbete mellan de tre moderlandsraserna nordsvensk brukshäst, russ och svensk ardenner.

 

Ny styrelse i riksföreningen

Under årsmötet röstade fullmäktigerepresentanterna om de i förväg inlämnade motionerna. Det valdes också nya ledamöter till riksföreningens styrelse. Efter många års styrelsearbete avtackades Kjell Ohlsson, Lars-Åke Johansson, Sune Hjerpe och Helen Skoglund. Till nya ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Janita Svensson, Cecilia Hamilton och Peter Ström. Som ersättare valdes Jessica Rytter och Christel Carlsson. Kåre Gustafsson omvaldes som ordförande.

 

Priser och utmärkelser

Som vanligt delades det ut priser och utmärkelser på årsmötet.

 

FNHs Avelsdiplom för ston som har fött 10 föl tilldelades:

Julia 22587 – Anna Lindell, Jönåker

Spira 23484 – Kåre Gustafson, Hällestad

Pandora 23339 – Jonas Beronius, Rimforsa

Hera 23421- Eva och Rickard Samelius, Linköping

 

FNHS Hingsthållarutmärkelse, ”silvermedaljen” tilldelades:

Poul Strunge, Hobro, Danmark

Per Axelsson, Lidköping

 

FNHs Stora Avelspris (sponsrat av Agria) för ston som fött 13 föl eller fler tilldelades:

Lina 22900 – Cecilia Kallander, Vreta kloster

 

Ackordshäststiftelsens pris tilldelades:

Emil Elsius, Sätila

 

Pris för bästa draglagsprov 2017 tilldelades:

Zarah Nilsson, Finspång

 

Dessutom tilldelades Boteåortens Hästavelsförening ”silvermedaljen” för mångårig hingsthållarverksamhet och avelsarbete med den nordsvenska hästen. Föreningen firar i år sitt 100-årsjubileum - grattis!

 

Foto: Malin Jeschke Sjöqvist

Foto: Malin Jeschke Sjöqvist